Davet

 

 

Değerli Akademisyenler, Yöneticiler, Meslektaşlarımız ve Sevgili Öğrenciler,

Hemşirelik eğitiminin iyileştirilmesine katkı vermek üzere çalışmalarını yürüten Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) ve Hemşirelik Eğitimi Derneği (HEMED) olarak 19-20 Haziran 2018 tarihlerinde, İzmir’de Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ev sahipliğinde, “Hemşirelik Eğitiminin Geleceği: Akreditasyon, Standartlar, İyi Uygulama Örnekleri” konulu bir sempozyum gerçekleştireceğiz.

Bu sempozyum, birçok okuldan derneklerimize yapılan başvurular, sorular ve talepler doğrultusunda ortaya çıkan bir gereksinimden doğmuştur. Sizler için hemşirelik eğitiminde yaşanan sorunların yanı sıra, akreditasyon sürecinde gözlenen güçlükler ile eğitimde güncel gelişmeleri tartışabileceğimiz bir program oluşturduk. Sempozyum konularını belirlerken, hemşirelik lisans eğitiminde iyi uygulamalara ve iyileştirilmesi gereken alanlara öncelik verdik. Ayrıca, akredite olmak isteyen hemşirelik lisans programlarının çalışmalarına yol gösterici oturumlar ile akreditasyon sürecine ilişkin sorularınızın  yanıtlanacağı “uzmanına danış” oturumları da planladık.

Hemşirelik eğitiminin iyileştirilmesi için bilgi ve deneyimlerimizi birleştirmek üzere düzenlediğimiz bu sempozyum, katılımlarınızla zenginleşecek ve akreditasyon standartlarının güncellenmesine katkı sağlayacaktır.  HEPDAK ve HEMED dernekleri ile düzenleme kurulu adına, İzmir’de yapılacak olan sempozyuma katılımınızı ve katkılarınızı bekliyoruz.

Hemşirelik eğitiminin güçlendirilmesinde  hep birlikte  yeni bilgiler öğreneceğimiz ve paylaşacağımız  önemli bir toplantı olacağına inanıyoruz. Güzel İzmir’de buluşmak umuduyla….

Saygılarımızla.

 

 

Prof. Dr. Gülseren Kocaman

Hepdak Başkanı

Prof. Dr. Hülya Okumuş 

Hemed Başkanı 

Kurullar

 

Sempozyum Başkanları

 Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN

HEPDAK Başkanı

 

Prof. Dr. Hülya OKUMUŞ

HEMED Başkanı

 

Bilimsel Sekreterya

Doç. Dr. Dilek ÖZMEN

HEPDAK Yönetim Kurulu Sekreteri

 

Dr. Havva ARSLAN YÜRÜMEZOĞLU

HEMED Yönetim Kurulu Sekreteri

 

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Zeynep CONK  (HEMED)

Prof. Dr. Ayla BAYIK TEMEL (HEPDAK)

Prof. Dr. Aynur UYSAL TORAMAN (HEPDAK)

Prof. Dr. Ayten ZAYBAK(HEPDAK)

Doç. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL (HEMED)

Dr. Öğretim Üyesi Fahriye VATAN  (HEMED)

Dr.Öğretim Üyesi Deniz ŞANLI (HEMED)

Dr. Özlem ÇİÇEK (HEMED)

 

Bilimsel Danışma Kurulu

Prof. Dr. Zeynep CONK  (HEMED)

Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN (HEPDAK)

Prof. Dr. Hülya OKUMUŞ (HEMED)

Prof. Dr. Ayla BAYIK TEMEL (HEPDAK)

Prof. Dr. Aynur UYSAL TORAMAN (HEPDAK)

Prof. Dr. Ayten ZAYBAK (HEPDAK)

Doç. Dr. Dilek ÖZMEN (HEPDAK)

Doç. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL (HEMED)

Dr. Öğretim Üyesi Fahriye VATAN  (HEMED)

Dr. Havva ARSLAN YÜRÜMEZOĞLU (HEMED)

Dr.Öğretim Üyesi  Deniz ŞANLI (HEMED)

Dr. Özlem ÇİÇEK (HEMED)

Bilimsel Program

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİ SEMPOZYUMU: AKREDİTASYON, STANDARTLAR, İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
BİLİMSEL PROGRAM
19 Haziran 2018 Salı
09:00 - 09:30  Kayıt
09:30 - 10:00

Açılış 
HEPDAK Değerlendiricilerine Teşekkür Belgelerinin Takdimi 

10:00 - 10:20 Konferans : Hemşirelik Eğitiminde Uygulamalara İlişkin Durum Değerlendirmesi      
Oturum Başkanı:  Prof. Dr.Kadriye BULDUKOĞLU
 Doç. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL,  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
10:20 - 10:50 Çay - Kahve Arası
10:50 - 11:40 1.Oturum: Hemşirelik Programlarında  Uygulamalar ve Hedefler
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zeynep CONK, Dr. Öğr. Üye. Fahriye VATAN
10:50 - 11:10 Hemşirelik Programlarında Klinik Uygulamanın Öğrenme Hedefleri
Doç. Dr. Fatma ORGUN, Ege Üniversitesi 
11:10 - 11:30 Akreditasyon Sürecinde Uygulama Hedefleri ve Değerlendirilmesine İlişkin Yaşanan Güçlükler
Doç. Dr. Ayla KEÇECİ, Düzce Üniversitesi
11:30 - 11:40 Tartışma
11:40 - 12:40 Uzmanına Danışın (Akreditasyon Standartları 1-2)
11:40 - 12:40 Prof. Dr. Ayla BAYIK TEMEL (Standart 1), Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Ayla KEÇECİ (Standart 1), Düzce Üniversitesi
Doç. Dr. Şenay ÜNSAL ATAN (Standart 2), Ege Üniversitesi
12:40 - 13:40 Öğle Yemeği
13:40 - 14:50 2.Oturum: Beceri Labarotuvarlarının Etkin Kullanımı
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN, Prof. Dr. Yasemin TOKEM
13:40 - 14:00 Beceri Laboratuvarları: Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Prof. Dr. Ayten ZAYBAK, Ege Üniversitesi
14:00 - 14:20 Beceri Eğitiminde Standardize Hasta ve Simüle Hasta Kullanımı
Araş Gör. Hale SEZER, Ege Üniversitesi
14:20 - 14:40 Öğrenci Gözüyle Beceri Laboratuvarlarında Öğrenim,
Şebnem ÖZCAN, Hacettepe Üniversitesi
14:40 - 14:50 Tartışma
14:50 - 15:20 Çay - Kahve Arası
15:20 - 16:00 Uzmanına Danışın (Akreditasyon Standartları 3-4)
15:20 - 16:00 Prof. Dr. Hülya KAYA (Standart 3), İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Perihan GÜNER (Standart 3), Koç Üniversitesi                                                                                                    Doç. Dr. Dilek ÖZMEN (Standart 4), Manisa Celal Bayar Üniversitesi  
16:00 - 16:50 İkili Konferans: Hemşirelik Eğitiminde Rehberlik Uygulaması
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR, Doç. Dr. Hatice MERT 
16:00 - 16:20 Hemşirelik Eğitimi Uygulamalarından Rehberlik / Nitelikler / Standartlar
Prof.  Dr. Hülya OKUMUŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi
16:20 - 16:40 Klinik Rehberlik Eğitimi İçin Örnek Eğitim Programı
Prof. Dr. Ayişe KARADAĞ,  Koç Üniversitesi
16:40 - 16:50 Tartışma
16:50 - 17:50 Uzmanına Danışın (Akreditasyon Standartları 5-6-9)
16:50 - 17:50 Prof. Dr. Zeynep ÖZER (Standart 5), Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Nadiye ÖZER (Standart 6), Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Emine TÜRKMEN (Standart 9), Koç Üniversitesi
20 Haziran 2018 Çarşamba
09:00 - 09:50 İkili Konferans: Program Değerlendirme; İlkeler, Modeller, Süreçler
Oturum Başkanları: Prof.Dr.İnci EREFE, Prof.Dr.Gülseren KOCAMAN
09:00 - 09:20 Prof. Dr. Berna MUSAL, Dokuz Eylül Üniversitesi 
09:20 - 09:40 Doç.Dr. Ayşe Hilal BATI, Ege Üniversitesi 
09:40 - 09:50 Tartışma
09:50 - 10:20 Çay - Kahve Arası
10:20 - 11:30 Panel: Hemşirelik Lisans Eğitiminde İyi Uygulama Örnekleri
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sevgi HATİPOĞLU, Doç. Dr. Dilek ÖZMEN
10:20 - 10:40 Sürekli İyileştirme
Doç. Dr. Yurdanur DİKMEN, Sakarya Üniversitesi 
10:40 - 11:00 Ölçme-Değerlendirme
Doç .Dr. Handan ZİNCİR, Erciyes Üniversitesi
11:00 - 11:20 Harmanlanmış Eğitim
Prof. Dr. Aynur UYSAL TORAMAN, Ege Üniversitesi 
11:20 - 12:00 Tartışma
12:00 - 13:30  Öğle Yemeği
13:30 - 14:30  Konferans : Öğrenci  Merkezli/Deneyime Dayalı Öğrenme
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayla BAYIK TEMEL
13:30 - 14:30 Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN, MEF Üniversitesi 
14:30 - 15:00 Çay - Kahve Arası
15:00 - 16:10 Panel: HEPDAK Standartları Açısından Hemşirelik Eğitiminde İyileştirilmesi Gereken Alanlar
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ümit SEVİĞ, Prof.Dr.Şeyda SEREN İNTEPELER
15:00 - 15:20 Hemşirelik Eğitiminde Yaşam Boyu Öğrenme Stratejileri
Prof. Dr. Hülya KAYA, İstanbul Üniversitesi 
15:20 - 15:40 Öğrenci Merkezli Eğitim ve Eğitim Teknolojileri
Dr. Yusuf YILMAZ, Ege Üniversitesi 
15:40 - 16:00 Öğrenci Gözüyle Öğrenci Merkezli ve Yaşam Boyu Öğrenme
Ar. Gör. Selin DEMİRBAĞ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
16:00 - 16:10 Tartışma
16:10 - 16:20 Kapanış-Değerlendirme

Kayıt & Konaklama

 

 

   

 

KAYIT TİPİ  25 MAYIS 2018 ÖNCESİ 25 MAYIS 2018 SONRASI
Öğretim Üyesi 200,00 ₺ 250,00 ₺
Asistan ve Hemşire 175,00 ₺ 200,00 ₺
Öğrenci ( Lisans) 75,00 ₺ 100,00 ₺

 

 

 

 SEMPOZYUM KAYIT ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER;    

Kayıt ücretine; bilimsel aktivitelere katılım, katılım sertifikası, yaka kartı, öğle yemekleri ve toplantı aralarındaki ve kahve molaları dahildir.   

Bilimsel toplantılara dinleyici olarak katılmak isteyen katılımcı veya firma temsilcilerinin kayıt olması zorunludur.  

Sempozyum kayıtları online kayıt sistemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Mail veya telefon ile gelen kayıtlar kabul edilmemektedir. 

Ödeme Seçenekleri;

Kredi Kartı   

Online kayıt formunda ilgili alanlar doldurulduktan sonra sistem otomatik olarak kredi kartı ile güvenli ödeme sayfasına yönlendirmektedir. Ödemenizde sorun olması durumunda (yetersiz bakiye, düşük internet hızı, vb.) kullanıcı sayfasına tekrar giriş yaparak “Bilgilerim” menüsünden “İşlemler” menüsüne girerek kredi kartı ile ödemenizi tekrardan gerçekleştirebilirsiniz.   

Havale /EFT     

Kayıt ücretinizi Havale/EFT ile gerçekleştirmek isterseniz online kayıt formunu doldurduktan sonra ödeme tipini “Havale” olarak seçip online kaydınızı sonlandırınız. Dalya Turizm hesap bilgileri aşağıdaki gibidir.     

Hesap Adı: Dalya Turizm     

Banka: Yapı Kredi Bankası     

Şube: SANAYİİ SİTESİ İZMİR - 220     

Hesap No: 70989518     

IBAN: TR34 0006 7010 0000 0070 989518

** Öğrenci kaydı yapacak olan katılımcılarımızın kayıt esnasında öğrenci belgelerini aycan@dalyatur.com adresine göndermelerini önemle rica ederiz.        

** Ödemeyi Havale/EFT ile gerçekleştirecek katılımcılarımızın dekontu aycan@dalyatur.com mail adresine göndermeleri önemle rica olunur. Dekontu mail ile gönderilmemiş kayıtlar konfirme edilmeyecektir. Ayrıca online kayıt formu doldurulmadan sadece Havale/EFT ödemeleri geçersiz sayılacak olup, katılımcılar online kayıtlarını tamamlanana kadar yedek listesinde yer alacaktır.   

Kayıt konfirmasyon maili online kayıt ve ödemenin tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacaktır.  

18 Mayıs 2018 tarihinden sonra bildirilen iptallerde sadece isim değişikliği yapılacaktır.

Sempozyum hakkındaki tüm soru ve görüşleriniz için aycan@dalyatur.com adresinden ya da 0232 464 8830-126 nolu hattan Aycan YILDIZ ile iletişime geçebilirsiniz.   

 

Ege Anemon Sağlık Otel

 

 Anemon Ege Sağlık Otelde Konaklamak isteyen katılımcılarımız aycan@dalyatur.com adresinden ya da 0232 464 8830-126 nolu hattan iletişime geçebilirler. Double olarak konaklamak isteyen katılımcılarımızın konaklama yapacağı ikinci kişi ile birlikte müracat etmesi gerekmektedir. 

 

Tek Kişilik Konaklama (Oda & Kahvaltı)  180,00 ₺ (1 Gece)
Çift Kişilik Odada Kişi Başı Konaklama (Oda & Kahvaltı)  120,00 ₺ (1 Gece)

 

 

  

 

Ege Üniversitesi Konuk Evi, Bornova

 Rezervasyon için Yekili Kişi;

Serap Gökçen- 0232 311 2133

http://sksdb.ege.edu.tr/1661/KonukEvi.html
konukevi@mail.ege.edu.tr

 

 


 

 

Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü

Rezervasyon için mail adresi;

Prof.Dr. Ayten ZAYBAK

ayten.zaybak@ege.edu.tr

 Öğrenci Gecelik Fiyatı 30,00 ₺

Kontenjan 40 Kişi İle Sınırlıdır.

 

Sempozyum Yeri & İletişim

 

 Sempozyum Yeri

 Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

 

 

 

ORGANİZASYON SEKRETERYASI
Yasemin Şimşek
Dalya Turizm, Kazım Dirik Mah. 372/8 Sk. No:1 Bornova-İzmir, TÜRKİYE
+90 232 464 88 30
+90 (232) 464 88 31 (fax)
yasemin@dalyatur.com
http://www.dalyatur.com

 

 

 

powered by İzTim CMS